Khối lượng Cboe FX giảm 3% trong tháng 10 tại Việt Nam

Theo một phát hành của Cboe FX, Khối lượng đã giảm 3% trong tháng 10. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Chỉ số Khối lượng (VI) không giống với chỉ báo khối lượng mà Cboe sử dụng. Ví dụ, Cboe không bao gồm VI làm chỉ mục.

Cboe FX Volumes sử dụng chỉ số dựa trên độ sâu thị trường. Cboe không sử dụng chỉ số cơ bản khi tính Chỉ số khối lượng của nó. Thay vào đó, nó sử dụng dữ liệu thị trường mà nó thu thập từ các nguồn như ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính. Trong trường hợp của Việt Nam, nó sử dụng Chỉ số CMC, là thước đo khối lượng giao dịch.

Chỉ số của Cboe được thiết kế để cung cấp thước đo về mức độ hoạt động của thị trường khi so sánh với khối lượng giao dịch lịch sử theo thời gian. Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiều thước đo bao gồm số lượng giao dịch mới xảy ra mỗi tháng. Mặc dù có thể có một số sự thật đối với lý thuyết này, nhưng các nhà giao dịch nên biết rằng càng có nhiều giao dịch mới xảy ra, thì chỉ số sẽ càng thấp.

Có một số điều có thể gây ra chỉ số cao hơn. Đầu tiên, nếu khối lượng giao dịch giảm, chỉ số có thể mất nhiều thời gian hơn để giải quyết. Thứ hai, nếu khối lượng tăng, chỉ số có thể giải quyết nhanh hơn. Thứ ba, cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các giao dịch không có nhiều biến động.

Một điều có thể khiến kim ngạch thương mại Việt Nam tăng mạnh là ngày hết hạn của đồng tiền Việt Nam. Ví dụ, đồng Việt Nam hết hạn có thể là một ngày trước khi kết thúc tháng. Một kịch bản tương tự có thể xảy ra đối với đồng riel của Thái Lan. Các nhà giao dịch đang tìm cách giao dịch tại các quốc gia này cũng có thể thấy khối lượng tăng vọt nếu ngày hết hạn là một vài ngày trước khi kết thúc tháng.

Do giờ giao dịch ở Việt Nam và Thái Lan rất khác nhau nên tác động của sự thay đổi này có thể rất lớn. Nếu có một sự thay đổi lớn về khối lượng, sẽ mất một vài ngày để thay đổi được lọc qua hệ thống và sau đó đạt được chỉ mục. Tuy nhiên, nếu giao dịch diễn ra chỉ vài ngày trước khi đóng cửa chỉ số, thì sẽ quá muộn để lọc qua và sẽ có tác động lớn hơn đến chỉ số.

Các nhà giao dịch nên nhớ rằng có khả năng khối lượng giao dịch tăng lên thực sự có thể làm giảm chỉ số. Điều quan trọng là phải nhìn vào tiềm năng của chuyển động thị trường, đặc biệt là khi so sánh nó với khối lượng giao dịch lịch sử theo thời gian.

Không biết liệu hợp đồng tương lai Cboe FX có trải qua một đợt tăng trưởng khối lượng giao dịch lớn thứ hai liên tiếp hay không trong tương lai gần. Nhưng sự gia tăng giá gần đây đã cho các nhà giao dịch có cơ hội hiểu rõ hơn về nơi thị trường đang hướng tới.