Binance mở rộng cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử với các tùy chọn Bitcoin

Binance đã mở rộng dịch vụ của mình với một số chương trình mới. Một là Binance Exchange, được thiết kế cho các nhà giao dịch quan tâm đến các cặp tiền tệ EURGBP và USDGBP. Chương trình này cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội xây dựng kiến ​​thức của họ về các cặp bằng cách tham gia vào giao dịch trực tiếp. Binance Exchange không phải là một chương trình dịch vụ đầy đủ, mà là một trong số các công cụ giúp bạn cải thiện lợi nhuận giao dịch của mình.

Chương trình thứ hai là Binance Force. Đây là một nền tảng giao dịch và đầu tư đầy đủ dịch vụ cung cấp các cơ hội giao dịch CFD và CFTC. Giao dịch CFD cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng giao dịch các công cụ tài chính bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh. Giao dịch CFTC là một thủ tục sàn giao dịch các công cụ phái sinh như quỹ giao dịch ngoại hối (FEX). Binance Force cung cấp giao dịch CFD và CFTC cũng như một số dịch vụ định hướng thị trường khác từ các nhà môi giới toàn cầu và khu vực.

Chương trình thứ ba là Binance Pro. Chương trình này tập trung vào giao dịch CFD và cũng cung cấp giao dịch CFTC và CFD cũng như một số dịch vụ định hướng thị trường từ các nhà môi giới toàn cầu và khu vực. Đây là sản phẩm dịch vụ đầy đủ của Binance. Một số tùy chọn mà nó cung cấp bao gồm giao dịch quyền chọn ngoại hối và giao dịch hợp đồng tương lai ngoại hối.

Chương trình thứ tư là Binance Trade. Nó cung cấp các tùy chọn CFD và CFTC và có thể được sử dụng bởi cả giao dịch CFD và các nhà đầu tư giao dịch quyền chọn ngoại hối. Nó cũng cung cấp một số dịch vụ định hướng thị trường khác. Nhiều dịch vụ đến từ các nhà môi giới toàn cầu và khu vực.

Chương trình cuối cùng là Binance Stop. Đây là một sản phẩm giao dịch CFD tuyệt vời của Binance, tập trung vào các quyền chọn châu Âu và chứng khoán châu Âu. Nó cũng cung cấp giao dịch ký quỹ và cung cấp một số giải pháp giao dịch CFD bao gồm chứng khoán Châu Âu, hợp đồng mặc định và tương lai, và các quỹ tương hỗ Châu Âu. Nhiều nhà đầu tư nhận thấy đây là một cách tốt để mở rộng các lựa chọn của họ khi giao dịch ở Châu Âu hoặc các thị trường lớn khác. Nó đặc biệt hữu ích đối với những người đã quyết định sử dụng nền tảng Binance để giao dịch tích cực hơn trên thị trường tài chính.

Với tất cả những dịch vụ này, một số nhà đầu tư khác nhau đã nhận thấy rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch ngoại tệ cho họ. Binance cung cấp nhiều cơ hội giao dịch khác nhau cho những người quan tâm. Các dịch vụ khác nhau này đều được thiết kế để cung cấp giao dịch CFD và các tùy chọn cho giao dịch CFD cũng như các tùy chọn cho các khoản đầu tư khác. Mặc dù đây chỉ là ba trong số các chương trình có sẵn từ Binance được cung cấp cho các nhà đầu tư, nhưng nhiều nhà đầu tư đã nhận thấy rằng họ có thể hưởng lợi từ những dịch vụ này và sử dụng chúng để mở rộng các lựa chọn đầu tư của mình.